reklama
reklama
24. 11. 2009 | poslední aktualizace: 24. 11. 2009  17:05

Koučink - nová filozofie v řízení lidí

Kariérové koučování jako takové existuje již delší dobu, ale dlouho se nepojmenovávalo jako samostatná metoda.
Barbora Tomšovská
Managing Director, Touchdown Czech Republic
Čtěte více o: kariéra

Zatímco dříve se zaměřovalo především na zvyšování výkonu, efektivity, dnes trendy směřují od výkonového a kariérního aspektu především k „worklife balance“,  a to je také jeden z důvodů, proč je v poslední době koučink tak oblíbený. V posledních letech je totiž řada vrcholových manažerů i lidí ze středního managementu ohrožena workoholismem, a to díky rostoucím tlakům na výkon, efektivitu a nyní i ekonomické krizi. Mnohým (nejen top) manažerům také hrozí tzv. únavový syndrom a koučink je způsob, jak těmto rizikům předejít.

Koučování pomáhá odhalovat zdroje, které jsou v nás, aniž to kolikrát tušíme, a pomáhá nám je využívat. Ve svém důsledku to vede k tomu, čemu se říká leadership, neboť koučovaný rozvíjí své schopnosti naslouchat sám sobě i druhým, kreativitu, stanovování cílů, plánování, delegování, zodpovědnosti atd. Koučování je čím dál tím populárnější a dá se říci, že je to trend dnešní doby. Proč? Řada školení, která jsou pro manažery a zaměstnance nachystána, neodpovídala individuálním potřebám, a tak vznikl koučink, respektive se z oblasti sportovní (coach=trenér) přenesl do oblasti manažerské. Koučování je nenásilná cesta, jak se vyznat sám v sobě. Díky tomu získáváme dodatečné zdroje sami v sobě a získáváme i nový pohled na možnosti, jak využít své okolí. A i to je určitě proto, že většina manažerů potřebuje vyvážit pracovní a osobní život, a koučování je vhodná cesta, jak jej dosáhnout. Myslím, že je to jeden z klíčových důvodů, proč je koučování využíváno řadou našich klientů.

V praxi jsou koučování rozhovory, kdy se svým koučem jdete do detailů a podstaty věci. Dobrý kouč vám nedovolí odklonit se od tématu a směřuje vás k řešení, které je ve vás. Např: v jednom sezení s mým koučem jsme se zaměřili na můj time management. Měla jsem pocit, že nic nestíhám a že pak  nemám čas na svého koníčka. Když jsem si v časovém koláči pro mého koníčka – mého koně - nechala místo, musela jsem ostatní aktivity pokrátit. Zjistila jsem, že některé pracovní záležitosti jsou méně důležité a dají se delegovat a jiné nedůležité a můžu je zcela eliminovat. Možná jsem to tušila, ale neměla jsem zpětnou vazbu a někoho, s kým bych to probrala.

Koučink je forma spolupráce, kdy si na základě inspirativního rozhovoru s koučem manažer nebo specialista hledá svá vlastní alternativní řešení dohodnutých cílů při rozvoji ve svém profesním a osobním životě. Na začátku si koučovaný stanoví, jakého celkového cíle chce dosáhnout, a na to se v průběhu dalších setkání se svým koučem zaměří. Někdy se jedná o více záležitostí, a tak si ve spolupráci s koučem stanoví priority a podle nich řeší jednotlivé problémy.

Koučovat se dá spoustu věcí a záleží  na našem čase a především na výši částky, kterou chci do této poměrně exklusivní služby investovat. Většinou jedno sezení trvá hodinu a půl až dvě a měli bychom si vybírat takový čas, kdy se mohu plně soustředit a nemyslet na to, že za hodinu mám jednání a nejsem na něj připraven. Počet sezení je individuální opět dle našich potřeb a rozpočtu, ale minimum, které vede k cíli, je zpravidla 5 sezení. Dobrý kouč vám umožní jedno sezení zdarma, abyste si vyzkoušeli, že vám práce právě s ním vyhovuje. Zde mnohem více než kde jinde záleží na tom, abyste si s danou osobou sedli po lidské stránce. Na prvním sezení si také vytyčíte úkoly, které chcete vyřešit.

Jaká jsou možná rizika? Napadá mne hlavně situace, kdy si firma najme kouče a vlastně není připravena na změnu svého pracovníka, který koučovacím procesem prochází. Např. pokud si zaměstnanec stanoví úkol, že chce uplatňovat strategické myšlení, a firma mu na to poskytne kouče, musí mu také dát následně prostor k realizaci. Člověk, který se naučí pracovat sám se sebou a začne lépe využívat svůj potenciál, jej potom využívat nejenom umí, ale také chce. Proto je dobré, má-li firma pro svého manažera připravenou oblast, kde se může dál seberealizovat a rozvíjet.

Mně osobně koučink pomohl v nastavení priorit a ve zlepšení efektivity mého času. Také jsem se nechala koučovat na prodej našich služeb. I když jsem přesvědčená, že naše služby jsou na úrovni a vysoké kvality, neuměla jsem to perfektně formulovat. Samozřejmě, že to nebylo špatně prezentováno, zakázky jsem dostávali a dostáváme, ale po práci s koučem jsem se posunula dál a dostala jsem možnost se dostat k novým klientům i tím, že jsem změnila způsob prezentace a podávání informací o nás.

Proč je koučování v poslední době tak in? Lidé často hledají něco zcela jiného, než umí pojmenovat. Mnoho našich klientů přichází s jasnou představou, jak má jejich kariéra vypadat, a z neznámých důvodů s tím nejsou spokojeni. Při koučovacích rozhovorech postupně přichází na to, co je pro ně vlastně důležité. Často se jejich původní představa může zcela změnit. Překvapivě pak zjišťují, že mohou udělat mnohem více věcí pro to, aby své vysněné kariéry dosáhli, než doposud udělali.

Pomocí koučování lze také ovlivnit vztah k času. Ten totiž může být u řady z nás poměrně zvláštní. Někdo jej má pečlivě rozplánovaný, jiný jej bere jako nepřetržitý tok, kde vůbec není důležité v kolik, ale co. Jeden z našich klientů (velmi dobrý manažer, jakých je málo) měl rozplánovaný pracovní čas po minutách a přitom všude chodil pozdě. Nikdy nepřemýšlel o tom, jaká je hodnota času pro něj a pro okolí. Stačilo podívat se spolu s koučem na čas z jiné perspektivy. Přenastavil si časové harmonogramy podle toho, co pro něj bylo důležité. Čas, který díky tomu získal, využil pro jiné pro něj významné aktivity. Na druhou stranu jsou lidé, kteří žijí čas v přesně ohraničených sekvencích a pozdní příchod chápou jako nedostatek respektu, zatímco ten druhý jen vnímá čas jinak a nemá to pro něj s respektem vůbec nic společného. Často stačí, aby si lidé jen vzájemně vysvětlili, proč jsou pro ně některé věci důležité. Při řízení lidí je to klíč, který žádné „systémy komunikace“ nenahradí.

Jak poznám dobrého kouče? Dobrý kouč je hezký pojem, já bych volila slova jako pro mne nebo pro firmu optimální. Dobrý kouč Vás provází a podporuje na cestě za cíli, které si stanovíte. Klade vám otázky, které inspirují k tomu, abyste si prozkoumali „sami sebe“ a možnosti, které ani netušíte, že máte. O tom, kdo a jak pracuje, se nejlépe dozvíte z referencí někoho, kdo s ním už má zkušenost. Kromě toho existují profesní organizace, které kouče sdružují a pomáhají jim v dalším rozvoji. Dodržování etického kodexu by pro profesionální kouče mělo být samozřejmostí.

Dle mého názoru by měly agentury podpořit své klienty k využívání koučů pro své (nejen) nově najaté manažery. Spousta úsilí a energie se vynaloží na nalezení vhodného manažera, ale už méně úsilí se věnuje tomu, aby dotyčný ve firmě dobře zapadl a fungoval dle očekávání firmy. Nový zaměstnanec, který se někdy může cítit osamělý, v nové roli může profitovat z nezávislého kouče a konzultovat s ním určité problémy. I když se jedná o službu vysoce individuální a exklusivní, samozřejmě z využití kouče má užitek nejen pracovník, ale i firma jako taková.

Koučovaný pod systematickým vedením může změnit své návyky, měl by se naučit uvažovat více strategicky a s nadhledem nad denní operativou. Koučovaný také získá lepší obrázek sám o sobě, o tom jak realizovat budoucí plány a sny. Kouč vám pomůže nezávislým pohledem ujasnit váš úsudek o vašich schopnostech. Koučink také může znamenat tak trochu novou filozofii v řízení lidí, protože využívá dosud nevyužitý potenciál lidí, rozvíjí motivaci a dovednosti koučovaného klienta. V businessu to, že koučováním se rozvíjí manažer, přináší zvýšenou pravděpodobnost, že bude dál rozvíjet svůj tým a v ideálním případě se začne koučovacím směrem měnit celá firemní kultura. Tím se obohacuje lidský kapitál firmy, což vytváří nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

Barbora Tomšovská je absolventkou Sheffield Hallam University, kde získala titul MBA. V oblasti personalistiky se pohybuje více než patnáct let. V roce 2004 založila personálně poradenskou společnost Touchdown.

 

 

Touchdown se zaměřuje především na Executive Search a recruitment, ale poskytuje celou řadu poradenských služeb souvisejících s náborem a rozvojem zaměstnanců, dále se věnuje například personálním auditům či koučování manažerů.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama