reklama
reklama
23. 7. 2009 | poslední aktualizace: 23. 7. 2009  11:47

PLUS 50: šance pro starší ročníky na trhu práce

Obtížnou pozici lidí starších padesáti let na pracovním trhu potvrzují i statistiky. Zatímco v září minulého roku hledalo v Česku práci 92 880 lidí nad padesát let, v prosinci stoupl jejich počet na 103 063 a nyní jich je téměř 120 000. Tato vzrůstající tendence, vyhrocená krizí, je patrná v celé EU. Občanské sdružení Plus 50 chce v pracovním uplatnění starších ročníků pomáhat.
Čtěte více o: trh práce

Lidé v předdůchodovém věku, ale vlastně již lidé těsně nad padesátkou, jsou skupinou, která nezaměstnanost vnímá nejcitlivěji. Bez práce se mohou ocitnout i erudovaní starší pracovníci, jejichž kvalifikace ztrácí v důsledku restrukturalizace výroby význam. Lidé s dlouholetou pracovní kariérou se náhle potýkají s pocitem, že o ně nikdo nestojí.

„Zbyteční“ padesátníci

Zakladatelkami občanského sdružení Plus 50 jsou tři ženy, které prostřednictvím svých rodinných příslušníků diskriminaci starších ročníků pocítily. „Řešily jsme tento problém tzv. z první ruky,“ vysvětluje jedna z nich, ing. Monika Červíčková. „Zjistily jsme, že nepostihuje jen nezaměstnané osoby, ale i jejich širší rodiny. Mít například doma nezaměstnaného otce, který se cítí ještě v plné síle, je deprimující i pro jeho dospělé děti.“ Spolu s kolegyněmi ing. Mgr. Bc. Šárkou Mejcharovou a ing. Bc. Ivanou Drncovou si položily otázku: Věková hranice pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje a na druhé straně změnit zaměstnání po padesátce je problém. Nevytváříme si tedy nezaměstnanost v tomto zdánlivě neakceptovatelném věku sami?

„Zřejmě bychom se měli zamyslet nad tím, proč se ujalo označení kinder management jako synonymum pro vrcholové vedení, a to zejména v postkomunistických zemích. Domníváme se, že by bylo zdravé navrátit se k funkčnímu modelu, který převažuje na západ od našich hranic, a to k modelu přirozené autority, kterou lze získat zejména zkušenostmi. Měli bychom vzít na vědomí, že produktivní věk sahá skutečně až k hranici důchodového věku, často i výše. Užitečná by byla orientace na tzv. znalostní management, čímž je myšleno profesionální nakládání se zkušenostmi a znalostmi. Jejich kvalitní předávání je základem prosperity každé firmy, každé společnosti,“ objasňují zakladatelky svou filozofii.

Umět prodat sebe sama

Kromě působení na veřejné mínění a legislativu chce občanské sdružení Plus 50 poskytovat poradenské služby, tedy zprostředkovat odborníky, kteří by se klienta ujali jak po stránce psychické, tak praktické. „Při marketingové strategii se pro prodej jakéhokoliv produktu analyzuje tzv. USP – Unique Selling Product, což v podstatě znamená najít výjimečnost daného produktu a na tom následně postavit nabídku. Stejné pravidlo by se dalo aplikovat v nabízení sebe sama na trhu práce. Rada je tedy jednoznačná – najděte v rejstříku svých schopností to, co by bylo vhodné nabídnout v daném regionu. Zcela jistě každý z nás má nějakou takovou schopnost, důležité je odložit obavy typu – Již je pozdě…, Tohle bych nezvládl/a…" Na svých webových stránkách plánuje o. s. Plus 50 uveřejňovat rozhovory s těmi, kterým se podobný restart povedl.

Rady na míru

Buďme konkrétní – jak sdružení pomůže například ženě, která žije sama, splácí půjčku, stará se o nemohoucí rodiče a čtyři roky před penzí přijde o práci? „Pro kvalifikovanou radu by bylo zapotřebí více informací. Velkou roli hraje vzdělání, praxe, místo bydliště, zdravotní stav, naturel, rodinný stav, majetkové poměry atd. V každém případě je to situace svízelná. Je dobré si nechat na promyšlení dalších kroků určitou dobu, zvážit všechny své možnosti a případně se i inspirovat někým ze svého okolí, kdo třeba již podobnou situaci řešil. Nabízí se i uvažovat o možnosti zaměstnání v péči o staré rodiče, neboť tuto činnost lze uplatňovat ve vztahu zápočtu let pro účely důchodového zabezpečení (odpracované roky). Je i možné pobírat sociální dávky pro péči o staré rodiče. Ke zvážení bychom také doporučily možnost zaměstnání, která se mohou vykonávat na živnostenský list, které lze vykonávat buď tzv. z domova, nebo si lidé mohou pracovní časový harmonogram upravit dle svých možností, např. účetní, překladatelky, pomocnice v domácnosti atd. V každém případě je dobré se zamyslet nad různými rekvalifikačními kurzy. Pokud se na nás tato žena obrátí a my ji blíže poznáme, získá radu nikoli paušální, ale přímo ušitou na míru,“ ujišťují zakladatelky občanského sdružení.

Ozvou se sponzoři?

Občanské sdružení Plus 50 je na počátku své existence, takže v současné době prakticky veškerou činnost financují jeho zakladatelky ze svých vlastních zdrojů: „Financování naší činnosti je z hlediska stanov definováno jasně – půjčky, dotace, granty, příspěvky, dary. Za tímto účelem jsme zřídily transparentní účet. Velkou morální podporou pro náš tým je fakt, že se nám v již poměrně krátké době podařilo získat pár sponzorů, kteří formou nefinanční pomoci podporují naše aktivity. V budoucnosti bychom se rády ucházely o získání grantů a dotací, z čehož bychom například rády financovaly i připravovaný projekt na zainteresovanosti zaměstnavatelů při zaměstnávání lidí nad 50 let věku.“

Spolupráce se zahraničím

Jednou z činností občanského sdružení je získávání informací o postavení starších ročníků na trhu práce v zahraničí. V listopadu proto Plus 50 plánuje mezinárodní setkání organizací zabývajících se podobnou tematikou. V západních státech není situace tak palčivá jako v nových členských státech EU a v zemích bývalého východního bloku, kde se kult mládí projevuje diskriminací starších lidí. Právě zkušenosti ze zemí, které tento problém zvládly, chce Plus 50 přenést do povědomí české společnosti.

Nechceme kvóty, ale změnu myšlení

Jak se Plus 50 dívá na pozitivní diskriminaci, tedy na zakotvení povinnosti zaměstnávat starší občany? „Domníváme se, že daleko efektivnější než zavést povinné kvóty je změnit myšlení lidí, a to zejména zaměstnavatelů. Uvidíme, jak pomůže nový antidiskriminační zákon. Nepochybujeme o tom, že jednou přestane dřívější datum narození na trhu práce vadit, bude to ale ještě běh na dlouhou trať,“ shrnují zakladatelky občanského sdružení.

Více informací o občanském sdružení Plus 50 najdete na webových stránkách www.plus50.cz .

Zdroj: MPSV

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama