reklama
reklama
7. 7. 2009 | poslední aktualizace: 7. 7. 2009  08:46

Výpověď na základě údajně špatného pracovního výkonu

Dobrý den, můj zaměstnavatel mi dal poprvé po mnoha letech nízké hodnocení (a s tím spojený nízký roční bonus). Ve firmě se proslýchá, že si tak připravuje půdu pro hromadné vyhazovy bez poskytnutí odstupného. Slyšela jsem, že pokud někdo dostane nízké pracovní hodnocení (např. 70 %), bude posléze toto sloužit jako důkaz o tom, že pracoval špatně a že byl na to i upozorněn. Následovat bude další varování, že se jeho práce nezlepšila a poté vyhazov. Má na to zaměstnavatel nárok? Doplňuji, že hodnocení neobsahuje žádné uchopitelné "důkazy", žádná fakta (např. nedodržení termínů apod.). Mluví se v něm jen o abstraktních, resp. subjektivních, nedostatcích typu větší proaktivita, komunikativnost apod. Proti tomuto hodnocení jsem se písemně ohradila, ale ráda bych věděla, za jakých podmínek mě může zaměstnavatel vyhodit bez odstupného, pokud to chce "hrát" na špatný pracovní výkon. Předem děkuji, pokud si vyberete k zodpovězení můj dotaz. Mám z této situace velké obavy.
JUDr. Vít Svoboda, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o.
Čtěte více o: právní poradna | práce

Výtky od Vašeho zaměstnavatele bych musel vidět osobně. Případ, o kterém píšete je upraven v ustanovení § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“). Podle tohoto ustanovení platí, že nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Nízké pracovní hodnocení (např. 70 %) není výtkou ohledně neuspokojivých pracovních výsledků. Zaměstnavatel by Vás měl především písemně vyzvat k odstranění závad v plnění pracovních úkolů před podáním výpovědi z jeho strany, a následně vyhodnotit, zda jste takto vytýkané nedostatky v práci v přiměřené době odstranila, či nikoliv. Pokud Vás zaměstnavatel písemně nevyzval k odstranění závad v plnění pracovních úkolů a pokud Vaše nedostatky při plnění pracovních úkolů písemně nespecifikoval, nejednalo se o výtku podle § 52 písm. f) zákoníku práce, ale pouze o hodnocení. Takovéto „hodnocení“ nemůže být důvodem pro výpověď bez odstupného podle § 52 písm. f) zákoníku práce.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama