reklama
reklama
19. 6. 2009 | poslední aktualizace: 23. 6. 2009  11:49

První ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství 2009 má své vítěze

17. června se ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti zástupců MŠMT, MPSV a organizátorek soutěže z Centra Euroguidance předávaly Národní cenu kariérového poradenství 2009 nejlepším soutěžním příspěvkům v oblasti kariérového poradenství.
Čtěte více o: kariéra | trh práce | lidské zdroje

První ročník Národní ceny kariérového poradenství 2009 byl vyhlášen letos v březnu Centrem Euroguidance při Domu zahraničních služeb MŠMT. Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší poskytovatele kariérového poradenství a přispět tak k šíření informací o dobré praxi kariérového poradenství v České republice. Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze.

Do soutěže se přihlásilo celkem 33 soutěžních příspěvků z různých organizací, které v rámci svých služeb nabízejí i služby kariérového poradenství (neziskové organizace, základní, střední a vysoké školy, pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, soukromé poradenské agentury).

Komise složená z odborníků v oblasti kariérového poradenství a rozvoje lidských zdrojů hodnotila zejména způsob a kvalitu poskytovaných služeb s důrazem na uplatnitelnost klientů na trhu práce a návaznost na další vzdělávání, vedení klientů k samostatnosti a k rozvoji dovedností kariérního managementu, dostupnost služby apod.

Zástupci vítězných organizací převzali ceny v podobě studijní návštěvy institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku, kterou spolupořádá Centrum Euroguidance s Univerzitou ve Stockholmu.

Centrum Euroguidance plánuje pokračování soutěže i v následujících letech s cílem mapovat vývoj kariérového poradenství v České republice.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se staly následující organizace:

Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání:
IQ Roma servis o.s. se službou Poradenství pro volbu školy pro romské děti, mládež a jejich rodiny.
Poradenské služby IQ Roma servis se zaměřují na populaci romských žáků, dospělých i rodičů. Koncept poradenské služby zohledňuje potřebu prolínání poradenských a vzdělávacích aktivit, pracuje s jednotlivcem i se skupinou.
Poradenské aktivity se snaží se o vytvoření dovednosti realisticky identifikovat svoje možnosti, nacházet vztah mezi školou a následně vybíranou profesí. Vzhledem k tomu, že na poradenskou službu navazují také vzdělávací aktivity, které pomáhají při zvládání školních nároků u žáků, je služba ukázkově komplexní a daří se jí více motivovat žáky k učení. Je tak nenásilně vytvářena spojitost mezi zvoleným vzděláváním, jeho kvalitou a realizací „vysněného“ profesního cíle.

Poradenství pro dospělé na trhu práce:
Úřad práce ve Frýdku-Místku se službou Dvoudenní informační seminář „Byznys klub“ pro zájemce o podnikání.
Projekt Byznys klub pro zájemce o podnikání je založen na podporování aktivního vztahu klientů – uchazečů o zaměstnání – k nalezení pracovního uplatnění. Projekt vychází z myšlenky nabídnout zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost nejen základní a praktické informace o tom, jak lze začít podnikat, ale umožňuje uchazečům o práci začít přemýšlet aktivně nad jejich vlastní budoucností a pracovní kariérou.

Poradenství pro osoby znevýhodněné na trhu práce:
Asistence, Centrum pracovní rehabilitace se službou Podporované zaměstnávání pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením.
Asistence Centra pracovní rehabilitace je realizována v rámci programu Podporované zaměstnávání (PZ). Cílem programu je umožnit lidem znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si zaměstnání podle jejich individuálních potřeb. Současným cílem je zvyšování samostatnosti uživatelů služby. Klientelu tvoří z největší části žáci, studenti a absolventi z pražského Jedličkova ústavu a též ostatní lidé s postižením z Prahy. Jedná se především o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří jsou kvůli své změněné (poškozené) funkční schopnosti i specifickým potřebám a díky předpojatosti, obavám i malé informovanost zaměstnavatelů znevýhodněni na trhu práce.

Program Euroguidance
Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství ve většině evropských zemí. České Centrum Euroguidance realizuje zejména vzdělávací aktivity pro poradce, zajišťuje informovanost o dění v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě a formou webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat zkušenosti z evropských zemí odborné veřejnosti a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

Kariérové poradenství v EU
Jedná se o služby poskytované veřejným, neziskovým nebo soukromým sektorem, jež nejvíce využívají ti, kteří hledají uplatnění na trhu práce nebo změnu ve své profesní dráze. Kariéroví poradci pomáhají klientům rozpoznat a mobilizovat jejich osobnostní a profesní potenciál a objevovat tak nové kariérní možnosti. Kariérové poradenství tím napomáhá k využití potenciálu jednotlivců na trhu práce a přispívá k jejich připravenosti reagovat na měnící se pracovní požadavky současného globalizovaného pracovního trhu. Kvalitní poradenské služby zvyšují efektivitu formálního i neformálního vzdělávání a usnadňují pohyb na trhu práce, což přináší úspory veřejných prostředků vynakládaných na sociální začleňování a politiku zaměstnanosti.

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama