reklama
reklama
25. 5. 2009 | poslední aktualizace: 25. 5. 2009  11:23

Výpověď po ukončení rodičovské dovolené

V současné době jsem na rodičovské dovolené. Po jejím ukončení se nechci vrátit do původního zaměstnání. Můžete mi poradit, v jakém předstihu mám podat výpověd, abych po ukončení rodičovské dovolené mohla nastoupit do nového zaměstnání? Platí i zde dvouměsíční výpovědní lhůta?
JUDr. Marilla Kokešová, advokát, Mašek advokáti s.r.o.

Vaši výpověď pracovního poměru můžete dát zaměstnavateli z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Žádné omezení pro tento případ pro vás nepředstavuje ani skutečnost, že jste na mateřské dovolené. Výpověďní doba v souladu se zákoníkem práce činí nejméně 2 měsíce. Pracovní smlouvou může být sjednána výpověďní lhůta delší. Záleží tedy na obsahu vaší pracovní smlouvy; pokud žádné ustanovení a specielní délce výpověďní doby vaše pracovní smlouva nestanoví, platí zákonná 2 měsíční výpověďní doba.

Výpověďní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpověď je zaměstnavateli doručena, jakmile ji zaměstnavatel převzal. V praxi se zaměstnavateli obvykle doručuje osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele, zpravidla nadřízenému zaměstnanci, příp. vedoucímu personálního oddělení (personálnímu řediteli), generálnímu řediteli apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti potvrdit. Písemnost může být samozřejmě zaměstnavateli doručena i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, na adresu sídla zaměstnavatele. V případě odeslání výpovědi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb však musíte počítat s nezbytnou dobou nutnou pro doručení a výpověď odeslat v dostatečném předstihu, aby byla zaměstnavateli doručena před koncem kalendářního měsíce tak, aby od prvního dne měsíce následujícího mohla běžet výpovědní doba. Pro účely důkazu o odeslání a doručení výpovědi zaměstnavateli doporučuji odeslat výpověď doporučeně s tzv. doručenkou/dodejkou, v níž příslušný útvar zaměstnavatele určený k přebírání pošty potvrdí datum doručení zásilky zaměstnavateli.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama