reklama
reklama
27. 4. 2009 | poslední aktualizace: 27. 4. 2009  13:16

Nabídka práce v EU pouze pro české občany

Příští týden 6. května Evropský úřad pro výběr personálu vyhlásí poslední výběrové řízení určené výhradně pro občany České republiky na obsazení nových referentských míst.

Evropská unie hledá zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním a uspokojivou znalostí angličtiny, němčiny nebo francouzštiny. Požadované obory jsou evropská veřejná správa, právo, ekonomie, podniková správa a audit. Konkrétní podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách úřadu www.eu-careers.eu.

„Tato příležitost se nebude opakovat,“ uvedla Milena Vicenová, stálá představitelka České republiky při Evropské unii. „V dalších výběrových řízeních budou Češi muset obstát v konkurenci občanů ostatních členských států. Evropská unie potřebuje úředníky z řad českých občanů také proto, aby do jejích institucí přinesli své zkušenosti a pohled na věc,“ dodala Vicenová. V současnosti v evropských institucích pracuje na tisíc Čechů.

Výběrové řízení se bude skládat z verbálního a numerického testu a znalostního testu o historii a fungování Evropské unie. Tento počítačový test je možné absolvovat v České republice. Po splnění vstupních kritérií budou uchazeči s nejlepšími výsledky pozváni do Bruselu na písemné zkoušky, ve kterých se hodnotí schopnost vyjádřit se v mateřském a druhém úředním jazyce Evropské unie. Poslední fází jsou ústní pohovory. Téměř celé výběrové řízení je vedeno v angličtině, němčině nebo francouzštině. Jména úspěšných uchazečů jsou zanesena na rezervní seznam, ze kterého unijní instituce vybírají své zaměstnance. Nástupní plat úspěšného kandidáta je 4 190 eur měsíčně. Noví zaměstnanci mají také nárok na přídavky např. na domácnost, na děti, dále nárok na školní přídavky, na přídavky na život v cizí zemi a například na cestu domů. Daň z příjmu odvádí úředníci přímo do rozpočtu Evropské unie.

Evropský úřad pro výběr personálu byl založen v roce 2002 a svoji činnost zahájil v lednu 2003 v souvislosti s rozšířením unie v roce 2004. Zajišťuje rovnocenné zacházení a výběrové podmínky pro občany členských států a zároveň organizuje výběrová řízení pro všechny instituce a agentury EU. Největším odběratelem lidských zdrojů je Evropská komise, která zaměstnává 70 procent všech evropských úředníků. V současnosti úřad představuje jediné kontaktní místo pro občany EU, kteří se ucházejí o práci v evropských institucích.

Kontakt:
Zuzana Marková, Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, zuzana_markova@mzv.cz , tel. +32 22139 202.
Martin Stašek, mluvčí Zastoupení Evropské komise v Praze, martin.stasek@ec.europa.eu , tel. +420 603 468 743.
Nick Heenan, komunikační úsek, Evropský úřad pro výběr personálu, nicholas.heenan@ec.europa.eu , +32 498 963 453.

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama