reklama
reklama
17. 3. 2009 | poslední aktualizace: 17. 3. 2009  09:39

Nárok na dovolenou

Dne 3.11.2008 jsem nastoupila do zaměstnání, do konce roku jsem odpracovala 42 dnů, chtěla jsem se zeptat, zda-li mám nárok na dovolenou.
JUDr. Marilla Kokešová, advokát, Mašek advokáti s.r.o.

Základními podmínkami pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok je jednak nepřetržité trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli a druhou podstatnou podmínkou je výkon práce alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Netrvá-li pracovní poměr k témuž zaměstnavateli nepřetržitě po celou dobu kalendářního roku, vzniká při splnění podmínky odpracování 60 dnů nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok, v rozsahu 1/12 dovolené za kalendářní rok za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru k zaměstnavateli. Ve vašem případě tato podmínka splněna nebyla.

Vznikl vám však nárok na dovolenou za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. V případě, že jste odpracovala 42 dnů, máte nárok na dovolenou za odpracované dny v rozsahu 2/12 dovolené za rok 2008.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama