reklama
reklama
10. 3. 2009 | poslední aktualizace: 10. 3. 2009  10:50

Zrušení pracovního místa

K 1.4 2009 se ruší mé pracovní místo, dál již nebude existovat. Zaměstnavatel mi nechce dát výpověď a nabídl mi naprosto odlišnou práci dělníka ve výrobě. Já toto odmítám. Prosím o radu, jak postupovat dál.
JUDr. Vít Svoboda, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o.

Váš zaměstnavatel se snaží změnit obsah vašeho pracovního poměru. Podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) je možné obsah pracovního poměru změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně.

Pokud nesouhlasíte se změnou obsahu pracovního poměru, může vám dát zaměstnavatel výpověď z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, tj. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Podle § 67 odst. 1 zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v § 52 písm. c) zákoníku práce, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Pro detailní posouzení případu bych však musel prostudovat vaší současnou pracovní smlouvu. Doporučuji vám v případě sporu se zaměstnavatelem se obrátit na naší nebo jinou advokátní kancelář.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama