reklama
reklama
24. 2. 2009 | poslední aktualizace: 24. 2. 2009  09:24

Nařízení dovolené

Vzdala jsem se místa vedoucí odboru územně správního celku 20.10.2008, jiné pracovní místo jsem nepřijala, takže mi po dobu výpovědní lhůty běžel průměrný plat. Výpovědní lhůta skončila 31.1.2008 (o měsíc prodloužená kolektivní smlouvou). Z r. 2008 jsem měla13 dní nevybrané dovolené, jejíž čerpání mi zaměstnavatel 14 dní předem nařídil (7.1.2009). Raději bych ji ale chtěla proplatit, protože mi stejně běžel průměrný plat. Má zaměstnavatel právo mi dovolenou nařídit i za těchto okolností?
Mgr. Ivo Štorek, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o

Z dotazu nevyplývá, jak dlouho tazatelka pro zaměstnavatele pracovala, předpokládám nicméně, že tomu tak bylo po celý kalendářní rok 2008 a zaměstnavateli vznikla povinnost určit tazatelce dovolenou za rok 2008 v roce 2008 (§ 218 odst. 1 zákoníku práce – tento předpis dále jen jako „ZP“). Nestalo-li se tak, je zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené za rok 2008 nejpozději do konce následujícího kalendářního roku (§ 218 odst. 2 ZP). Pokud zaměstnavatel určil dovolenou tak, jak tazatelka popisuje, nelze jeho postupu nic vytknout – jednostranně určit dovolenou je jeho právem (§ 217 odst. 1 ZP) a při určení dovolené respektuje 14ti denní lhůtu (§ 217 odst. 1 věta poslední ZP).

Pro úplnost zbývá podotknout, že dřívější praxe spočívající v „proplácení“ dovolené namísto jejího čerpání není novým ZP podporována. Vychází se z toho, že dovolená jakožto doba odpočinku by měla být v zájmu regenerace zaměstnance řádně čerpána a nemělo by docházet k jejímu nevyčerpání a následnému proplácení.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama