reklama
reklama
13. 2. 2009 | poslední aktualizace: 12. 2. 2009  15:50

Výpověď samoživitelce

Chtěla bych se dovědět, jaká mám práva nebo o co se mohu opřít, když zaměstnavatel ruší mé pracovní místo a tlačí mě do dohody, abych odešla k poslednímu v měsíci, bez odstupného. Na můj dotaz, proč nedostanu výpověď podle §52 a)-c) s 2měsíční výpovědní lhůtou a odstupným ve výši trojnásobku průměrného výdělku, jsem nedostala odpověď. K tomu všemu jsem samoživitelka a slyšela jsem, že i toto by mělo být nějak zohledněno při výpovědi.Mohli byste mi poradit, který paragraf se tímto zabývá a vyložit mi srozumitelně, co všechno bych měla udělat?
JUDr. Vít Svoboda, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o.

Buďte tvrdá a nekompromisní a trvejte na odstupném ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Nevidím žádný důvod pro to, abyste z práce odcházela bez odstupného.

Podle ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z těchto důvodů (další výpovědní důvody vyplývající z § 52 zákoníku práce se netýkají tohoto dotazu, a proto v odpovědi na tento dotaz nebudou rozebírány):
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Podle § 67 zákoníku práce zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.

Podle § 48 odst. 1 zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán následujícím jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.

Ve vašem případě bych trval na rozvázání pracovního poměru dohodou podle § 67 zákoníku práce, na odstupném ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku, protože podle zákoníku práce na něj máte plné právo. Skutečnost, že jste matkou – samoživitelkou není v tomto případě rozhodující.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama