reklama
reklama
1. 12. 2003 | poslední aktualizace: 1. 12. 2003  19:52

Zájem o práci v EU

Podle výzkumu CVVM má asi třetina občanů starších 15 let určitý zájem o práci v jiné zemi Evropské unie. Pouze 6 % dotázaných přitom vyjadřuje definitivní odhodlání aktivně hledat práci v rámci ostatních států EU.
Monika Bohatová

Praha 1. prosince 2003 (mob-iHNed, CVVM)

Centrum pro výzkum veřejného mínění provádělo v polovině listopadu šetření, v němž byla všem respondentům položena otázka, zda a v jaké míře budou či nebudou mít zájem o práci v některé jiné členské zemi po připojení ČR k EU.

Otázka: „Máte Vy osobně zájem začít pracovat v některé z členských zemí EU, až tam Česká republika vstoupí?“

 

Tab: Zájem o práci v EU (v %)

ano, rozhodně se pokusí získat práci v EU

6

ano, asi se pokusí získat práci v EU

9

měl by zájem v případě konkrétní nabídky, ale sám nic hledat nebude

18

ne, asi nebude mít zájem

20

ne, rozhodně nebude mít zájem ani v případě konkrétní nabídky

21

neví

3

netýká se

23

 

Zájem o práci v EU

cv031201g1 ()

Výsledky zachycené v tabulce a v grafu ukazují, že v současnosti asi třetina (33 %) občanů starších 15 let má určitý zájem o práci v jiné zemi Evropské unie. 6 % dotázaných přitom vyjadřuje definitivní odhodlání aktivně hledat práci v rámci ostatních států EU a i dalších 9 % deklaruje takový postup ze své strany jako pravděpodobný. 18 % respondentů pak uvedlo, že by měli zájem v případě konkrétní nabídky práce z EU, ačkoli sami aktivně práci mimo ČR nehodlají hledat. Dvě pětiny dotázaných naopak nemají v úmyslu začít pracovat v některé jiné zemi EU, přičemž polovina z nich (21 % z celku) takovou eventualitu kategoricky vyloučila i v případě příchodu konkrétní nabídky. 3 % dotázaných nejsou v tomto ohledu nijak rozhodnuta a 23 % respondentů odpovědělo, že se jich tato záležitost netýká.

Z grafu je dále zřejmé, že v průběhu času roste celkový zájem o práci v jiných zemích EU. V posledních dvou letech se na tom ovšem podílejí výhradně lidé, kteří jsou pouze ochotni uvažovat o případné příchozí pracovní nabídce, zatímco podíl aktivních zájemců o práci v EU po předchozím vzestupu od roku 2001 stagnuje.

Podrobnější rozbor dat ukázal, že zájem o práci v jiných členských státech EU častěji vyjadřují absolventi vysokých škol, lidé ve věku do 30 let, muži, svobodní, studenti a obyvatelé Prahy.

 

Termín terénního šetření: 10. – 17. 11. 2003

Počet respondentů: 1203

Reprezentativita: obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let

Výběr respondentů: kvótní výběr

 

Autoři: Monika Bohatová
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama