reklama
reklama
26. 9. 2003 | poslední aktualizace: 27. 9. 2003  00:01

Ženy si loni vydělaly v průměru o 5200 korun méně než muži

Monika Bohatová

PRAHA 25. září (ČTK) - Mzdy českých žen představují v průměru pouze tři čtvrtiny příjmů příslušníků silnějšího pohlaví. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že průměrná mzda mužů dosáhla loni zhruba 20.400 korun, zatímco u žen činila přes 15.200 korun.
Značná část nerovností je podle ministerstva práce a sociálních věcí způsobena tím, že nižší platy jsou tradičně ve feminizovaných odvětvích, například ve školství a státní správě. Muži dominují v lépe placených informačních technologiích a v průmyslu. Ženy zastávají také méně řídicích a lépe placených pozic. V neposlední řadě hraje roli to, že ženy pracovní kariéru často přeruší mateřstvím.
V Praze, kde jsou nejvyšší platy, vydělávali loni muži měsíčně v průměru o 7410 korun více než ženy. V kraji Vysočina, zaznamenávajícím nejnižší průměrné výdělky, se příjmy ve prospěch mužů lišily o 4555 korun.
V roce 2001 se nejvíce přiblížily příjmům svých kolegů mladé ženy ve věku do 24 let. V průměru braly 87 procent výdělku stejně starých mužů. Ve věkové kategorii 30 až 39 let se však průměrné mzdy žen pohybovaly pod 70 procenty. Mzdová nerovnost není českou specialitou. Také mzdy žen v zemích Evropské unie dosahují v průměru 75 procent platů mužů. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů se v minulých dnech zabývala závěry česko-švédského projektu, zaměřeného na účinné prosazování rovnosti obou pohlaví. Mimo jiné by měl být podle projektu na ministerstvu práce zřízen odbor pro rovnost žen a mužů se zhruba dvěma desítkami zaměstnanců.
Legislativa diskriminaci kvůli pohlaví zakazuje a úřady práce kontrolují rovnost v odměňování. Podle právničky Českomoravské konfederace odborových svazů Marcely Kubínkové zákoník práce a zákon o mzdě kontrolu umožňují. Porovnat lze tarify a základní mzdy. Není ale snadné posoudit, zda zaměstnavatelé nepreferují někoho při stanovení osobního ohodnocení, které například oceňuje iniciativu pracovníka.

Autoři: Monika Bohatová
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama