reklama
reklama
10. 2. 2004 | poslední aktualizace: 1. 9. 2004  23:06
Online rozhovor

KarieraWeb: BENEFITY - k čemu vlastně jsou?

Na tuto provokativní otázku a řadu dalších, týkajících se zaměstnaneckých výhod a s nimi spojené problematiky, ve středu odpovídal Mgr. Michal Hatina, partner společnosti HR GURU.
Zdena Bočarovová
Čtěte více o: benefity

Hlavní oblastí specializace poradenského týmu HR GURU, s.r.o., která vznikla v roce 2002, je motivace zaměstnanců. Konkrétně v oblasti benefitů nabízí: audity stávajících systémů benefitů a vyhodnocení jejich účinnosti , navržení a implementace systémů benefitů včetně skladby portfolia, systémy benefitů na principu cafeteria, administrativní podpora (software), kategorizaci benefitů a jejich daňové aspekty, organizaci výběrových řízení pro dodavatele benefitů, stanovení kriterií výběru, konzultace, školení, publikace a periodika s tématikou "zaměstnanecké výhody", benchmark využívání benefitů ve společnostech.


Online rozhovor

Již není možné vkládat otázky Obnovit (přenačte stránku) Vložit dotaz
Petr J. 10.2. 10:25
Dají se pomocí benefitů udržet klíčoví zaměstnanci? Jak?

M.Hatina 11.2. 11:57
Objem a škála benefitů může být rozšiřována také s ohledem na délku setrvání zaměstnance ve společnosti. Například po prvním roce možnost čerpat sportovní benefity a kulturu, po dvou letech také benefity zdravotní péče a po třech letech penzijní připojištění a životní pojištění včetně programů osobního rozvoje.
Helena Janečková 10.2. 10:30
Co to jsou benefity? Jak se liší od sociálních programů?
M.Hatina 11.2. 11:58
Sociální programy byl název užívaný pro služby, které byly zaměstnavatelem nakupovány z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Benefity a zaměstnanecké výhody jsou čerpány obdobně z těchto prostředků.
Benefity jsou nepeněžní plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance nad rámec jeho mzdy.
Ing. Moravcová 10.2. 10:31
Zdá se mi, že zaměstnanci naší firmy chápou zaměstnanecké výhody jako samozřejmost. Lze je nějak přesvědčit, že se o výhodu skutečně jedná, aby si nabízených benefitů více vážili?
M.Hatina 11.2. 11:59
Je dobré analyzovat, co zaměstnanci vnímají a nevnímají jako benefit, pak se jich zeptat, co by jako benefit ocenili. Systémovým řešením pro takový stav je zavedení Cafeterie benefitů .

XY 10.2. 15:10
Nejsou benefity socialismus v kapitalismu?

M.Hatina 11.2. 11:17
Toto je typický příklad, jak vnímají benefity auditoři, případně finanční analytici. Benefity poskytují kompenzačnímu balíčku jiný rozměr a tento rozměr posiluje loajalitu a vytváří konkurenční výhodu na trhu práce. Současně jsou benefity tím, čím se zaměstnanci rádi pochlubí na veřejnosti. Lidé příliš nemluví o výšce svého platu, ale rádi se pochlubí benefity, které mohou čerpat.
Dobrá kompozice benefitů současně posiluje firemní kulturu, to však závisí od tona tom, jaké hodnoty chce firma prosazovat: efektivita, výjimečnost, dravost, zdraví, integrita.
Miroslav Č., Hradec Králové 10.2. 15:11
Dejme tomu, že mám zaměstnance na více místech v republice. Lze i na odloučených pracovištích využít benefity? A skutečně jsou zaměstnanecké výhody motivující? Není pro pracovníka větší motivací zvýšení platu?

M.Hatina 11.2. 11:18
Plat je racionální odměna. Současný vztah zaměstnance a zaměstnavatele se mění. Zaměstnanci tráví v práci stále více času, tím roste odpovědnost zaměstnavatele za kvalitu života svých zaměstnanců.
Benefity, pokud jsou komponovány s respektem k individuálním potřebám jednotlivců, tj systémem cafeteria, posilují emocionální vazbu zaměstnance a zaměstnavatele a vytvářejí určitou emotivní složku celého kompenzačního balíčku. Tato složka pak pomáhá snižovat fluktuaci zaměstnanců a zvyšuje jejich loajalitu vůči zaměstnavateli .
V regionech lze využívat benefitů právě tak jako na centrálách společností, důležité je najít vhodné dodavatele a efektivně nastavit administraci. I zde existují dodavatelé komplexního řešení, na které se vytížené HR oddělení může obrátit.
Lenka 10.2. 20:44
Jaké benefity jsou v současné době nejčastější?
M.Hatina 11.2. 11:19
Podle průzkumů je žebříček nejčastěji poskytovaných benefitů v České republice následující:
1. stravování, stravenky
2. nápoje na pracovišti zdarma
3. společenské, kulturní a sportovní akce
4. nadstandardní délka dovolené
5. penzijní připojištění

Nejrychleji se rozvíjející oblastí je zavádění benefitů v oblasti volného času jako je wellnes, fitnes, sport a kultura a vzhledem k nedávným legislativním úpravám také kategorie benefitů zdravotní péče.
Lída 10.2. 20:47
Patří do benefitů zdarma stravenky, služební mobil a paušál na něj?
M.Hatina 11.2. 11:19
V otázce samotné se skrývá klíč k problémům mnoha benefitových systému v českých i zahraničních společnostech.
Ani stravenky ani příspěvek na mobilní telefon nejsou zdarma, je to benefit – služba, která má svou vyčíslitelnou hodnotu.Je velmi důležité, aby tuto hodnotu vnímali zaměstnanci, kteří stravenky nebo mobilní telefony a jejich paušály čerpají. Zároveň je důležité zde zmínit definici benefitu, kterou často používáme: benefit je pouze to, co zaměstnanec vnímá jako benefit. Pokud tyto dva benefity a jejich hodnotu správně odkomunikujeme svým zaměstnancům, můžeme doufat v to, že je také oni budou vnímat jako benefit. V každé společnosti je důležitý určitý historický kontext vývoje systému odměňování, kterého jsou benefity součástí.
David 10.2. 20:57
Začneme-li jako firma využívat benefity, máte také nějakým způsobem ošetřeno to, že po čase si jich zaměstnanci přestanou vážit? Víte jak jim oživovat paměť?
M.Hatina 11.2. 11:19
Zaměstnanci poměrně často v průběhu roku mění své preference, současně mají rok od roku jiné potřeby nebo mají dokonce nové zájmy a koníčky. Pokud zaměstnanec má několikrát v roce možnost zvolit si benefity, které chce čerpat, je nucen si u každé volby uvědomit, že benefit je benefitem tím, že si některý může zvolit a jiného se vědomě vzdává. Tímto aktem volby si každý zaměstnanec velmi intenzivně uvědomuje nejenom hodnotu svých benefitů, ale také to, že toto plnění je zaměstnavatelem poskytováno nad rámec mzdy.
Pro takový systém se ve světě i u nás používá název cafeteria benefitů
Vladimír V. 11.2. 08:40
Vůči komu, které skupině zaměstnanců, fungují benefity nejlépe jako motivační nástroj? Vůči řadovým zaměstnancům s nižšími platy nebo těm, kteří stojí na platovém žebříčku výše? A mají u managerů benefity vůbec význam?
M.Hatina 11.2. 11:20
Benefity nemusejí být vázané na výšku platu ani na pozici ve společnosti.
U benefitů je důležitější, aby lidé oceňovali poskytovanou zaměstnaneckou výhodu a vnímali ji jako benefit. Jsou-li jsou benefity atraktivní pro zaměstnance, to, zda plní nebo neplní svou roli, závisí od toho, co je zaměstnancem vnímáno jako benefit. Pro někoho může být benefitem čerpání nadstandardní zdravotní péče pro celou rodinu, pro jiného může být obrovským benefitem flexibilní pracovní doba.
Roman 11.2. 09:33
Dobrý den, zajímá mě, jestli je mapován vývoj a směr jakým se bude v Čechách vyvíjí vztah českých firem, resp. zaměstnavatelů k poskytování benefitů svým pracovníků?
Došlo za poslední roky j nějakému znatelnému postupu v náhledu na benefity?
Mám totiž pocit, že všydypřítomné stravenky, jako nejčastější forma benefitu, spíše "přežily" z dob dřívějších. A že čeští zaměstnavatelé se příliš nehrnou do dalšího sestavování spec. mixů zamětnaneckých benefitů ...
M.Hatina 11.2. 11:37
V České republice a na Slovensku se využívá dělení benefitů na 6 kategorií: Finanční benefity, Benefity "Volný čas", Zdravotní péče, Sociální mix, Profesní zázemí a Rozvoj a vzdělávání.V současnosti je trend rozšiřovat zaměstnanecké výhody zejména o oblasti kategorie Volného času, Zdravotní péče a Finančních služeb. Rozvoj benefitů Sociálního mixu, kam patří stravenky a třeba týden dovolené navíc, jsou ještě pod vlivem programů ROH komponovány ve standardu: mikulášský balíček, vánoční kolekce a pak samozřejmě stravenky a pitný režim na pracovišti.
Větší a prestižní zaměstnavatelé mají v současné době zájem o implementaci Cafeterií, což jsou systémy volitelných/flexibilních benefitů. Zaměstnanci si zde z určitého nabídkového koše sestaveného zaměstnavatelem ve spolupráci s poradci nebo externím administrátorem vybírají podle svých preferencí benefity. Takovéto benefitové systémy mají mnohem vyšší efektivitu a generují mnohem vyšší spokojenost zaměstnanců.
Tento trend už následují také malé společnosti, které potřebují ušetřit a neposkytují tudíž plošné benefity. Cafeterie na Internetu umožňují už také malým firmám tento sytémový přístup k benefitům uplatnit.
To, že se někteří zaměstnavatelé do benefitů nehrnou, je odrazem jejich preferencí a také zrcadlem finanční a personální politiky. Nedá se jim nic vyčítat. Vyplývá to často z daňové efektivity, nebo daňové neefektivity některých typů benefitů.
Důležité je stanovit si priority. Potřebuju udržet klíčové lidi? Pokud ano, dá se sestavit i daňově efektivní program benefitů.
Radek L. 11.2. 09:35
Dobrý den
mohl byste ve zkratce porovnat, jak se k výhodám pro zaměsnance staví jejich zmaěstnavatelé v sousedních zemích? Má s tím co dělat mentalita národa????
M.Hatina 11.2. 12:26
Více než mentalita národa jsou benefity v rukách profesionálů HR a personalistů. Jsou to jejich vize, jejich řešení. Pokud je společnost, ve které pracují, relativně zralá a zdravá, je jejich role klíčová.
Mohou to být pouze oni, kteří pojmenují akcionářům benefity z benefitů a nové příležitosti spojené se zavedením: úsporu nákladů při systému Cafeterie, zlepšení konkurenční pozice na trhu práce, vyšší motivaci, nižší fluktuaci a výšší loajalitu svých lidí .

Schopnost komunikovat tyto příležitosti, pokud jsou příležitostmi ke zlepšení a vylobbovat jejich zavedení u managementu a akcionářů, vybojovat si prostor pro to - být partnerem managementu při kompozici strategie businessu firmy, to jsou výzvy českého HR a personalistiky. Dobrý a efektivní systém benefitů může být runway pro takovéto partnerství.
Theodor Sláma 11.2. 09:41
Zajímalo by mě, jestli by bylo pro pracovníky motivujícíc, kdyby pers. oddělení rozkrylo různorodost benefitních balíčků? Myslím pro pracovníky, kteří mají naději na postup, že by věděli, jaké výhody s sebou vyšší post mmj. nese. Nebo by to dalo vzniknout řevnivosti mezi zaměsnanci?! U nás ve firmě o něčem takovém uvažujeme a nejsme si jisti výsledkem...na mě osobně by to asi působilo spíše motivačně...jsou s touhle otevřenou politikou nějaké zkušenosti?
M.Hatina 11.2. 12:03
Naše implementace většinou respektují požadavky klientů. Pokud však rozdíly nejsou řádové, existují velmi dobré výsledky s transparentní politikou benefitů.
Není dobré míchat statusové benefity s benefity, které se umísťují v Cafeteriích nebo v balíčkách pro určité skupiny zaměstnanců.
Pokud existují otevřená pravidla a jsou jasná kritéria přidělování benefitů, není důvod k závisti. S dobře propracovaným programem nástupnictví a kariérového rozvoje jsou transparentní benefity významným motivačním faktorem.
Alena Dostálová 11.2. 12:02
Existuje něco, co by mohlo být benefitem a dosud není? Nebo jsou už všechny možnosti vyčerpány a zaměstnavatelé jen vylepšují a dotahují už existující nabídku?
M.Hatina 11.2. 12:10
Benefitů může být opravdu nepřeberné množství. Fantazii se meze nekladou.
Ve světě bývají benefitem třeba: pomoc při vyhledání adoptivního dítěte, příspěvek na právníka při sepsání závěti atd. Například v Belgii existuje řetězec kadeřnictví, kde je jako benefit každé čtvrtletí hrazena zaměstnankyním vstupenka do prestižního klubu na pánský striptíz.

Při kompozici a hledání originální sestavy benefitů, které zaujmou, je důležité uvědomovat si mantinely a principy kompozice benefitů. Čtyři opravdu nejzákladnější pilíře jsou:
1. Benefit je pouze to, co zaměstnanec vnímá jako benefit.
2. Benefit nemusí být drahý.
3 Prosadím pouze benefity, které přijme za své jejich sponsor - akcionář. Jaká bude tedy návratnost takového benefitu pro něho?
4 Daňová efektivita / neefektivita - pečlivé daňové posouzení, aby benefit nebyl benefitem pouze pro státní pokladnu.

Ing.Mařík 11.2. 12:05
Zavádění benefitů musí být hodně náročné na papírování: informační bulletiny, dotazníky, ankety... Existuje nějaká elektronická pomůcka pro usnadnění této mravenčí práce?
M.Hatina 11.2. 12:20
Ano, existují agentury, které Vám dokáží outsourcovat tuto službu a poskytnou Vám ji za měsíční paušál, tak jako se externě zpracovává účetnictví nebo mzdy. Systém pro zprávu benefitů je rovněž aplikace Cafeteria, která je pro menší společnosti také v on-line verzi na Internetu. Některé informace k ní najdete na www.cafeteria.cz nebo www.hrguru.cz.
 
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama