reklama
Paragrafy  

9.4. 2003  15:37

Jak to bude s právem občanů na zaměstnání?

Návrh zákona o zaměstnanosti, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, oklešťuje...

27.3. 2003  00:00

Skupinové životní pojištění v praxi

Aby čtenáři získali představu o tom, co skupinové životní pojištění přináší zaměstnancům i jejich...

26.3. 2003  11:20

Příjmy osvobozené od daně

Kromě příjmů uvedených v § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších...
reklama

26.3. 2003  11:20

Hromadné propouštění

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovního poměru zaměstnavatelem s větším počtem...

26.3. 2003  11:20

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním úkonem, kterým může rozvázat pracovní...

26.3. 2003  11:20

Dohoda o zvýšení kvalifikace

Dohodou o zvýšení kvalifikace se zaměstnavatel na straně jedné zavazuje umožnit zaměstnanci zvýšení...

26.3. 2003  11:20

Uplatňování politiky rovných příležitostí pro muže a ženy na trhu práce v ČR

Při přijímání do zaměstnání jsou ženy diskriminovány stále a někdy to ani ony samy nepovažují za...

12.2. 2003  16:55

I e-mail chrání listovní tajemství

Zaměstnavatelé nemají právo číst elektronickou poštu svých zaměstnanců, porušovali by tím listovní...

23.1. 2003  00:00

Sloučit zdravotní a nemocenské pojištění?

Nemocnost by se mohla snížit o 15 %

7.1. 2003  11:58

Příprava nového zákona

Nemocenské dávky by v budoucnu mohl v prvních dvou až třech týdnech zdravotní neschopnosti vyplácet...

10.12. 2002  11:18

Pokuty za porušování předpisů

Pokutu v celkové výši 873 tisíce korun uložil za 11 měsíců letošního roku 42 zaměstnavatelům...

4.12. 2002  16:29

Buď pokuta pro tebe nebo zaměstnání pro mě

Poručíka ostravského dopravního inspektorátu podezřívají severomoravští kriminalisté ze zneužití...

26.11. 2002  18:48

Zákon o ochraně pracovníků na stavbách

Lepší organizaci práce i bezpečnost zaměstnanců na staveništích by měl v budoucnu zajišťovat...
60 - 72 / 72
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama