reklama
reklama
22. 4. 2005 | poslední aktualizace: 20. 4. 2005  09:16

Manažeři psychopati

Zhruba 1 % populace tvoří prokazatelní psychopati, u nichž je diagnóza prokázána specifickými klinickými testy. V podnikové praxi není snadné je rozpoznat.
- ná -

Psychopati mají neuvěřitelnou schopnost chovat se naprosto normálně a někteří dovedou být okouzlující. Ve skutečnosti však kolem sebe působí zkázu. Mnohé z charakteristik psychopatů - například jejich uhlazenost, šarm, chladná rozhodnost a zaujetí pro rychlý postup v jednání - se snadno a často zaměňují za vůdcovské kvality. To je také důvod, proč bývají psychopati často povýšeni.
Jenže současně se svým charismatem mají ve své povaze i znaky, které je činí destruktivními: jsou vychytralí, manipulativní, nedůvěryhodní, chovají se neeticky a jsou krutí. Když něco chtějí získat, není nic, co by pro to neudělali, není nikdo, koho by nedokázali ve svém zájmu zneužít.
Manažer psychopat, který má zálusk na získání určité vedoucí pozice, například dokáže zfalšovat finanční výsledky, dát do oběhu nepravdivé zvěsti, poštvat lidi proti sobě a upravit svoje jednání jakýmkoli způsobem - to vše jen aby zničil toho, kdo tuto pozici dosud zastává, a vyzvedl sám sebe. Dokáže to, co si usmyslí, a jeho nadřízení se nikdy nedozvědí o jeho praktikách.

JAK ODHALIT PSYCHOPATA

Pokud jste velká organizace, je nepochybné, že psychopati jsou i u vás a vy je určitě nechcete podporovat jejich vzestup do vyšších manažerských pozic. Jak ale rozeznat psychopata od talentovaného člověka s vysokým potenciálem růstu? Robert Hare a jeho kolega newyorský psycholog Paul Babiak v současné době testují metodiku rozpoznávání psychopatů s pracovním názvem "360 - degree B-Scan", která by měla být za několik měsíců ověřování připravena k použití v praxi a mohla by se stát standardem v této oblasti.
Než bude metodika testování psychopatů k dispozici, mohou organizace udělat tři věci pro odhalení a zadržení psychopatů.
Vytvořte systém, který umožní řadovým zaměstnancům volně vyjadřovat svoje obavy ve vztahu ke svým kolegům a vedoucím. Můžete například zřídit funkci podnikového ombudsmana nebo vytvořit nějaký anonymní komunikační kanál. Řadoví zaměstnanci jsou pro psychopaty usilující o vzestup méně užiteční než vedoucí pracovníci. Proto psychopati před zaměstnanci často strhávají svoji masku a jednají více méně tak, jací skutečně jsou. Před nadřízenými si ovšem masku nasazují. A to je i důvod, proč řadoví zaměstnanci dokážou identifikovat psychopata spíše než manažeři.
Svoje dojmy a názory na talentované jedince s vysokým potenciálem růstu konfrontujte s kolegy a zaměstnanci, kteří je dobře znají. Psychopat vám řekne přesně to, co chcete slyšet a to může být velmi odlišné od toho, co říká ostatním lidem. Pokud se informace neshodují, podívejte se na to důkladněji.
Vnímejte dobře sami sebe. Vůdci si jsou zpravidla vědomi svých silných stránek, ale často mnoho nevědí o tom, v čem jsou zranitelní. Psychopat vás dokáže zmanipulovat tak, že využije vaše osobní slabiny. Poznejte dobře své slabiny, kouč vám v tom může pomoci. A mějte se na pozoru, když se někdo začne snažit využívat nebo spíše zneužívat vaše slabiny!

Morse, G.: Executive Psychopaths. Harvard Business Review 10/2004, s. 20 - 22; výtah

"Psychopati jsou obzvláště nebezpeční pro organizace," říká psycholog Robert Hare z University of British Columbia. Domnívá se, že psychopatů v organizacích přibývá, protože je přitahuje proměnlivost a rychlé tempo změn v dnešním prostředí hyperkonkurence. A navíc, organizace je nechtěně podporují, takže psychopati mají šanci stoupat vzhůru po služebním žebříčku.

MODERNÍ ŘÍZENÍ

Autoři: - ná -
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama