reklama
reklama
4. 9. 2012 | poslední aktualizace: 4. 9. 2012  08:19
Právní poradna: Dohoda o provedení práce

Ukončení dohody o provedení práce

Dne 3.7.2012 jsem uzavřela dohodu o provedení práce. Měla jsem osobně pro zaměstnavatele vykonat pracovní úkol v rozsahu 300 hodin. Dodržovat předpisy a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích. Vše jsem dodržela. Asi po týdnu naší spolupráce za mnou přišel kouč našeho týmu s inforomací, že pokud ten den neudělám ani jednu objednávku odcházím. Bohužel se tak stalo. Nebyla jsem jediná, kdo byl takto donucen k odchodu, přestože jsme to neměli v dohodě o provedení práce. Měla tato firma právo na vyhození jejich brigádníků?
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Zákony - Ilustrační foto.
Zákony - Ilustrační foto.
autor: Archiv HN

Vážená tazatelko,

pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu je nutné znát přesný obsah Vaši dohody o provedení práce. Obecně lze říct, že zákon ukončení dohody neupravuje a tudíž, není-li v dohodě sjednáno jinak, končí tento pracovně právní vztah jednak splněním práce která byla sjednána nebo dohodou. O jednostranném ukončení ze strany zaměstnavatele, nebylo-li to sjednáno v dohodě, tak nemůže být řeč.

Dle našeho názoru došlo k neplatnému rozvázání smlouvy a byl na místě postup podle § 69 zákoníku práce, který by se analogicky měl použít i v případech dohod o provedení práce (Rozsudek NS ČR ze dne 3.11.2010 pod sp. zn. 21 Cdo 1633/2009: "Z uvedeného vyplývá, že na zrušení dohody o pracovní činnosti ve smyslu § 77 odst. 1 písm. d) zák. práce se nevztahuje jen právní úprava o skončení pracovního poměru způsoby uvedenými v ustanovení § 48 zák. práce; neplatnost zrušení dohody o pracovní činnosti však mohou zaměstnanec i zaměstnavatel uplatnit u soudu na základě ustanovení § 77 odst. 1 části věty před středníkem zák. práce způsobem, který pro výkon práce v pracovním poměru upravuje ustanovení § 72 zák. práce, ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měla práce konaná na základě dohody o pracovní činnosti skončit tímto rozvázáním. Přestože nejde o pracovní poměr jako takový, jedná se o jeden ze základních pracovněprávních vztahů (§ 3 zák. práce), kde je - stejně jako v pracovním poměru - v zájmu právní jistoty, aby si účastníci tohoto vztahu mohli o něm sjednat jistotu v době co nejkratší." ).

Tudíž postup podle § 69 zákoníku práce, který jste měla využít je následující: Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.

Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Dále platí, že rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou,

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit. V těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Bohužel jelikož jste zaměstnavateli neoznámila Vašemu zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával Vaše dohoda o provedení práce skončila a případné zahájení soudního sporu se zaměstnavatelem, nevidíme příliš nadějně.

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Ukončení dohody o provedení práce (Romana)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jak se dá co nejdřív ukončit dohoda...
zrušení dohody o provedení práce (Jana CH)
plavat .Jenže ten šéf to asi nejspíš nahlásil na pracák nevím...
zrušení dohody o provedení práce (Jana CH)
a přitom ráno mi říkal už smlouvě a behěm dne už řekl že tam má...
zrušení dohody o provedení práce (Jana CH)
Dobrý den mám takový problém hlásila sem se do práce na pomocnou...
Zobrazit diskusi
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama