reklama
reklama
12. 7. 2012 | poslední aktualizace: 27. 8. 2012  23:26
Právní poradna

Splatnost mzdy

Ráda bych se zeptala na formulaci v pracovní smlouvě: "Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda dle přílohy č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Je splatná k 15. dni následujícího měsíce na bankovní účet zaměstnance. Splatností se rozumí okamžik připsání částky na účet zaměstnance. Individuálně lze ve výjemčných případech dohodnout výplatu mzdy v hotovosti". Zajímalo by mě, kdy začíná běžet patnáctidenní lhůta pro možnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Zda od 16.následujícího měsíce nebo až od posledního následujícího měsíce.
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Čtěte více o: právní poradna | HR | zákoník práce | mzda
Výplatní páska - ilustrační foto
Výplatní páska - ilustrační foto
autor: HN – Martin Svozílek

Vážená tazatelko,

Dle § 56 odst. 1 písm. b) platí, že zaměstnanec je oprávněn zrušit pracovní poměr okamžitě, jen jestliže zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Jenže pro uplatnění důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy není rozhodné, ke kterému dni byl sjednán pravidelný termín výplaty mzdy, neboť možnost okamžitého zrušení pracovního poměru váže § 56 písm. b) zák. práce výlučně na uplynutí stanovené lhůty od splatnosti mzdy ve smyslu § 141 odst. 1 zák. práce („Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku“).

 

Počátek běhu patnáctidenní lhůty uvedené v § 56 písm. b) zák. práce se bude vždy odvíjet ode dne následujícího po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikne právo na mzdu. Takto se k této problematice vyjádřil i Nejvyšší soud ČR (Rozsudek NS ČR ze dne 12.10.2010 pod sp.zn: 21 Cdo 2242/2009). Tzn. mzda za leden je splatná do konce února a od 1.3. běží 15 denní lhůta. Možnost okamžitě zrušit pracovní poměr nastane 16.3..

Jen připomínám, že zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (§ 56 odst. 2).

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama