reklama
reklama
20. 5. 2011 | poslední aktualizace: 20. 5. 2011  13:30
Práce přesčas

Nařízení práce přesčas

Zaměstnavatel na nás naléhá, abychom podepsali souhlas s prací přesčas nad 150 hodin za rok. Mně nevadí práce přesčas, vadí mi případné nařizování, zejména v nedostatečném časovém předstihu. Když jsem tuto podmínku připsal k souhlasu, zaměstnavateli se to nelíbí. Co teď s tím?
Mgr. Hana Pačesová, advokátní koncipient, Mašek advokáti s.r.o.
Čtěte více o: poradna | HR

Vážený tazateli,

práci přesčas upravují ustanovení § 78, odst. 1, pís. i) a § 93 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále jen „ZP“). Z dikce uvedených ustanovení vyplývá, že zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci práci přesčas, avšak pouze do celkového limitu 150 hodin ročně a takto nařízená práce nesmí překročit limit 8 hodin v jednotlivém týdnu.

Nad výše uvedený 150 hodinový limit může zaměstnavatel nařídit práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem (ust. § 93, odst. 3 ZP). Z uvedeného plyne, že není Vaší zákonnou povinností uzavřít se zaměstnavatelem zmíněnou dohodu, kterou byste vyjádřil svůj souhlas s prací přesčas.

Je dle mého názoru otázkou smluvní volnosti, zda bude součástí dohody ustanovení týkající se včasného oznamování práce přesčas, eventuelně i vyloučení dnů, v nichž může být tato práce nařizována. Zaměstnavatel pak ale zřejmě nebude chtít takovouto dohodu uzavírat, neboť mu to do značné míry znemožňuje operativně měnit pracovní proces.

Závěrem lze tedy říci, že pokud zaměstnavatel odmítá podepsat dohodu o práci přesčas obsahující ustanovení o nemožnosti přesčas nařídit a vy na tomto i přesto trváte, pak dohodu neuzavírejte vůbec a i nadále Vám bude možno nařídit práci přesčas pouze ve zmíněném 150 hodinovém limitu.

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Práce přesčas (Helena Pešková)
Dobrý den.V práci máme nařízeno odpracovat 150 hodin přesčasu,s...
PRÁCE PŘESČAS (Zdenka H.)
Dobrý den.Může mi zaměstnavatel nařídit napracovat si přesčas,když...
Nařízení práce přesčas (Miroslav Kutil)
Je ze zákona stanovený čas kdy muže zaměstnavatel nařídit přesčas,nebo...
Práce přesčas v sobotu (Petr Janeček)
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda má právo zaměstnavatel nařídit...
Nařízení práce přesčas (Luboš Hajšman)
Děkuji za odpověď. Tomu co píšete myslím, že rozumím. Ale aby...
Zobrazit diskusi
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama