reklama
reklama
13. 4. 2010 | poslední aktualizace: 14. 4. 2010  13:02

Silné a slabé stránky odborného vzděláváni v ČR

12. dubna se v Praze uskutečnila konference OECD VET Review: Učení pro praxi. Byly zde představeny závěry a doporučení OECD k úrovni odborného vzdělávání v České republice a spolupráce škol se zaměstnavateli.
Zdena Bočarovová

Odborníci OECD posuzovali odborné vzdělávání ve 14 členských zemích s cílem pomoci zainteresovaným zemím realizovat změny, které by jejich systémy odborného vzdělávání nastavily tak, aby lépe reagovaly na potřeby trhu práce.
Simon Field, hlavní koordinátor aktivity OECD VET Review, vyzdvihl pozitivní stránky českého systému odborného vzdělávání, k nimž patří vysoký podíl studentů, kteří své studium úspěšně dokončí, i výrazná aktivita ministerstva školství zaměřená na vylepšování systému (nový systém kvalifikací, jednotná závěrečná zkouška v učebních oborech). Co je podle něho zapotřebí podstatně zlepšit, je kariérové poradenství, které by mělo vycházet z potřeb trhu práce, a součinnost škol s firmami v zájmu zkvalitnění praktické výuky.
Malgorzata Kuczera, autorka zprávy pro Českou republiku, se také zaměřila na tyto dvě problematické oblasti a nabídla svá doporučení: v kariérovém poradenství zajistit do základních škol dva poradce, z nichž jeden by se zaměřoval na studijní obory a druhý na potřeby trhu práce a praxi, a zároveň změnit jejich profesní zařazení (obvykle mají souběžně ještě další pracovní povinnosti) i způsob proškolení. Větší propagace poradenství by také přispěla k tomu, že žáci a studenti budou této služby aktivněji využívat. Ke zkvalitnění odborné přípravy na pracovištích doporučila zavést rámce pro tuto přípravu, přičemž národní rámec (poskytující kvalitativní standardy) by nevylučoval uplatnění regionálních specifik. "Pro zaměstnavatele je jistě přínosné vidět na vlastním pracovišti, jak jsou budoucí absolventi odborného programu šikovní a jak mu mohou být užiteční," uvedla mimo jiné Malgorzata Kuczera.
Součástí programu konference byl odpolední seminář Reformy v kariérovém poradenství a panelová diskuse Posílení zapojení zaměstnavatelů do OVP, posílení kvantity a kvality odborné přípravy na pracovišti a Regionální plánování a nabídky středního vzdělávání, na kterých se opět probírala témata, zmíněná zprávou OECD. Konferenci organizoval NÚOV.

Doporučení studie OECD:
- Zlepšit výuku a systematicky hodnotit kvalitu všeobecného vzdělávání v programech odborného vzdělávání, zejména v tříletých učebních programech.
- Zlepšit kvantitu i kvalitu kariérového poradenství v základním vzdělávání.
- Zavést jasnější postupy a transparentnější kritéria v oblasti vývoje regionálních vzdělávacích plánů (krajské dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy).
- Zvýšit kvantitu i kvalitu přípravy na pracovišti v tříletých i čtyřletých odborných programech.
- Zavést jednotné prvky hodnocení v profilové části maturitní zkoušky.
- Posílit zapojení zaměstnavatelů a odborů do systému odborného vzdělávání.

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama