reklama
reklama
5. 8. 2008 | poslední aktualizace: 5. 8. 2008  15:53

Potenciál zaměstnanců 50+ pro firmy, aneb Jak to vidí zaměstnavatelé, novináři a realizátoři projektu Třetí kariéra

Jaký potenciál mají starší zkušení zaměstnanci pro firmy? Jaké možnosti tzv. třetí kariéry mají zaměstnanci 50+ ? Co nabízí zaměstnavatelům a zaměstnancům produkty vyvinuté v rámci projektu Třetí kariéra, projektu na podporu celoživotního vzdělávaní a na zlepšení podmínek zaměstnanců 50+ na trhu práce, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky? Jaké jsou zkušenosti firem, které vstoupily do projektu?
Zdena Bočarovová

O tom všem 30. července v Praze diskutovali u kulatého stolu zástupci realizačního týmu projektu Třetí kariéra, jehož několikaletá činnost se chýlí k závěru, v čele s příjemcem grantu a iniciátorem projektu, poradenskou společností Expertis Praha, firem McDonald´s, Preciosa, Zentiva a Škoda Auto, které se projektu aktivně zúčastnily, s novináři.

Hned v úvodu se přítomní shodli na tom, že zaměstnanci nad padesát let mají bohaté pracovní i životní zkušenosti, nadhled, jsou loajální a často jsou také nositeli firemního know-how. Je proto důležité umět jejich potenciálu využít, pracovat s ním a nepřicházet tak o kvalitní pracovníky. "Je zajímavé vnímat posun v nazírání na zaměstnance věkové skupiny 50+,“ vyjádřil své potěšení Peter Kutschera ze společnosti CSP, člen realizačního týmu projektu. "Když jsme projekt rozjížděli, pohled byl jiný: je to ohrožená a diskriminovaná skupina a je třeba jí pomoci. Dnes už o ohrožení ani diskriminaci nehovoříme, veřejné mínění více vnímá lidi 50+ jako nositele zkušeností a znalostí, o které není radno přijít. A to je velmi pozitivní změna.“

Zástupci firem hodnotili projekt jako velmi inspirující a svou účast v něm jako přínosnou. "Škoda Auto je firma, která neustále expanduje a potýká se s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců,“ připomněl Milan Hladík, vedoucí útvaru Personální projektový management firmy Škoda Auto. "Chceme stavět především na svých kmenových zaměstnancích, proto i pro ty starší musíme vytvořit takové podmínky, abychom využili jejich potenciál a udrželi si je ve firmě.“ "Pro nás jsou všichni naši zaměstnanci důležití, neboť si je léta vychováváme a učíme,“ zdůraznila specifikum pracovního prostředí firmy Preciosa Margita Býmová, HR specialistka. "Lidé kolem padesátky jsou významnou skupinou, mají letité zkušenosti, znají technologii a to vše mohou předávat mladším.“ Společnost McDonald´s se zapsala do povědomí veřejnosti jako mladá, dynamická, ale i tady se složení zaměstnanců mění. "A to podle toho, jak se mění struktura našich zákazníků - se svými dětmi a vnuky k nám začínají přicházet i starší a tato diverzita se musí odrážet i v diverzitě zaměstnanců,“ uvedla Pavlína Václavíková, Human Resources Manager.

Pro všechny firmy se účast v projektu stala impulzem k dalšímu rozvoji programů zaměřených na plnohodnotné využití potenciálu starších zaměstnanců a na tvorbu podmínek pro jejich další setrvání v pracovních kolektivech. Jako velký přínos přítomní hodnotili i obě metodiky, jež jsou produktem projektu Třetí kariéra: konzultační program pro HR a management a vitalizační program pro zaměstnance 50+ . S novináři se shodli na tom, že za iniciativou podniků pokulhávají politici a státí sféra. "Za rozhodnutím o zvýšení hranice odchodu do důchodu na 65 let by měly následovat nástroje a pobídky pro firmy, aby měly zájem lidi po padesátce vůbec zaměstnávat,“ zdůraznil Jan Přikryl z časopisu HRM. Snižování nezaměstnanosti a růst poptávky po kvalitní pracovní síle ovšem už nyní vede ke změně názoru zaměstnavatelů na věkovou kategorii 50+. Ladislava Fialová ze společnosti CSP uvedla příklad za všechny: "Naše poradenská společnost se v poslední době setkává se zajímavými požadavky zaměstnavatelů, hledajících lidi na vedoucí pozice - ještě před nedávnem dávali přednost lidem kolem 30-40, nyní je více zajímají padesátníci a jejich znalosti a zkušenosti. To je jistě pozitivní zpráva zvláště pro nás, realizátory projektu Třetí kariéra.“

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
www.prace-rychle.cz (anonym)
VYZKOUŠEJTE SI NAŠI INZERCI PŘI LETNÍ AKCI ZDARMA www.prace-rychle.cz
Zobrazit diskusi
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama