reklama
reklama
4. 8. 2008 | poslední aktualizace: 4. 8. 2008  11:06

Soukromé podnikání a exekuce

Je nějaká možnost, aby se mě netýkalo exekuční řízení z podnikatelské činnosti manžela? Pokud ano, co pro to musím udělat. Předem děkuji. Baránková
Zdena Bočarovová

Předpokládám, že se jedná o exekuci prováděnou dle zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen exekučního řádu, a exekuci vykonává na podkladě soudního rozhodnutí, kterým byla exekuce nařízena, soudní exekutor dle exekučního řádu a předpisů souvisejících.

Nejprve je nutno se zbývat otázkou, zda závazky jednoho z manželů tvoří společné jmění manželů, tj. zabývat se výkladem ustanovení § 143 občanského zákoníku. V případě, že netvoří společné jmění manželů, lze se domáhat soudní cestou i vyloučení věcí, práva nebo jiných majetkových hodnot z exekuce a bude na soudu, aby rozhodl, že není dán důvod pro postižení těchto práv, věcí nebo jiných majetkových hodnot, neboť netvoří společné jmění manželů. Žalobu na vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot lze podat i z důvodu, že postižená práva, věci nebo jiné majetkové hodnoty náleží do vlastnictví jiné osoby, nikoliv do vlastnictví povinného.

Dlle § 36 odst. 2 exekučního řádu je účastníkem exekučního řízení i manžel, jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, což znamená, že má právo podávat i opravné prostředky ve smyslu tohoto zákona a předpisů souvisejících, při čemž je nutno vzít na zřetel i ustanovení § 42 exekučního řádu, které umožňuje za podmínek tam uvedených vést exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů.

Je to složitá problematika, kterou nelze bez znalostí dalších skutečností jednoznačně zodpovědět, lze se bránit i způsobem, jak je výše uvedeno, tj. žalobou na vyloučení, ale musí být proto dány důvody, které mají oporu v zákoně a musí být prokázány.

JUDr. Marta Ustrnulová, advokát / partner, AK Mašek a spol.


reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama