reklama
reklama
23. 1. 2008 | poslední aktualizace: 24. 1. 2008  10:14

Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy

Pod tímto heslem byla dne 22. ledna 2008 v rámci národního stipendijního programu mezinárodního projektu podpory žen pracujících ve vědě „For Women in Science“ předána již podruhé „Stipendia L´Oréal ČR pro ženy ve vědě“.
Zdena Bočarovová

Slavnostní večer proběhl za účasti předsedy Akademie věd ČR prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., pana Ing.Pavla Škody, vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO a pana Jean-Charlese Bondyho, generálního ředitele společnosti L´Oréal Česká republika.
Předseda AV prof. Pačes uvedl, že akademii je ctí i potěšením podílet se na této akci, a ocenil vysoce počin společnosti L´Oréal, který usnadňuje mladým vědkyním start do vědecké kariéry.
Předsedkyně odborné poroty prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. ocenila všech 26 přihlášených vědeckých prací mladých badatelek, z nichž některé byly dle mínění porotců na opravdu špičkové světové úrovni, a přiznala, že se porotě velmi obtížně vybíraly právě jen tři.
Stipendium L´Oréal ČR pro ženy ve vědě získala Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D., Mgr. Jana Roithová, Ph.D. a RNDr. Petra Šauli, Ph.D.
Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. pracuje v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze a byla oceněna byla za odbornou práci na téma netradičních markerů onemocnění srdce a cév u pacientů se selháním ledvin léčených hemodialýzou. V rámci tohoto projektu plánuje zavedení nových molekulárně biologických a biochemických metod, studium dalších markerů a hodnocení jejich významu v prognóze nemocných.
Mgr. Jana Roithová, Ph.D. pracuje na Katedře organické a jaderné chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Projekt představený v rámci Stipendia L´Oreal se soustředí na detailní experimentální studium reakcí různě velikých uhlovodíkových dikationtů s methanem v provázanosti na mezinárodní kosmickou misi na Titan, měsíc Saturnu (mission Cassini-Huygens).
RNDr. Petra Šauli, Ph.D. působí v Oddělení aeronomie v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Cílem jejího projektu je popsat prostorový a časový charakter chování ionosféry ve středních šířkách. Motivací tohoto projektu je stálá potřeba ionosférické předpovědi. Detailní znalost vlastností ionosférických charakteristik zlepší předpověditelnost chování systému v daném časovém rozsahu.
For Women in Science, projekt podporovaný UNESCO je konkrétním závazkem společnosti L´Oréal prosazovat ženy ve vědeckém výzkumu a podílet se na vytváření nových vědeckých profesionálních drah žen po celém světě.

reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama